หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

นโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยเว็บไซต์

 
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
Website Security Policy of Distric Office For Local Administration Uthaitani
จัดทำเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2550
 
มาตรการและวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการถูกทำลาย หรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี หรือผู้ไม่มีสิทธิ์ในก