หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 


 
หัวข้อเรื่อง อ่าน ตอบ วันที่
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลอัตราเงินเดือน และค่าจ้าง อปท.  942 15 9 ต.ค. 2562
ประกาศ ก.ท.จ.อุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  406 2 11 เม.ย. 2561
หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานครูในศูฯย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อเลื่อวิทยฐานะชำนาญการ  285 0 9 เม.ย. 2561
ตัวอย่าง หนังสือขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  2671 0 9 เม.ย. 2561
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี  260 0 9 เม.ย. 2561
แบบสำรวจข้อมูลคุณวุฒิสาขาวิชาเอกปฐมวัย   223 0 7 มี.ค. 2561
เอกสารตรวจสอบตำแหน่งของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  2913 59 26 ธ.ค. 2560
การตรวจสอบเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครูฯ  229 0 3 พ.ย. 2560
การตรวจสอบเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครูพนักงานครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.วังหิน  182 0 2 พ.ย. 2560
สถิติงานเพื่อนำมาคิดความต้องการอัตรากำลังคน  265 0 10 ส.ค. 2560
  (1)     2      3      4      5   
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550