รับโอนย้ายตำแหน่งนายช่างโยธา(ปง/ชง)  188 0 22 พ.ค. 2562
รับโอน (ย้าย) นักทรัพยากรบุคคล  207 0 22 พ.ค. 2562
รับโอนย้ายตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน   143 0 21 พ.ค. 2562
รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา อบต.หนองจอก  103 0 16 พ.ค. 2562
นักวิชาการศึกษาชำนาญการหาที่โอนย้ายในจังหวัดอุทัยธานี  482 4 2 เม.ย. 2562
รับโอน (ย้าย) จพง.ธุรการ  356 0 16 มี.ค. 2562
รับโอนย้าย   592 0 18 ก.พ. 2562
รับโอนย้ายพนรักงานส่วนตำบล สาบริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา  433 0 24 ม.ค. 2562
พวกลูกจ้างตามภารกิจส่วนมากเด็กเส้นทั้งนั้น  10815 42 3 ม.ค. 2562
รับโอน(ย้าย)ผู้อำนวยการกองคลัง  488 0 3 ม.ค. 2562
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 62