ขอโอนย้าน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  876 7 9 ม.ค. 2563
สอบถามตำแหน่งว่าง  86 1 24 ธ.ค. 2562
จดหมายข่าว อบต.ห้วยแห้ง ฉบับที่ 6 / 2555  2010 9 15 ธ.ค. 2562
รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   93 1 9 ธ.ค. 2562
เจ้าพนักงานธุรการ   592 3 9 ธ.ค. 2562
อยากย้ายไปอุทัย  1372 0 11 ต.ค. 2562
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี /นายข่างสำรวจ  129 2 4 ต.ค. 2562
รับโอน (เทศบาล)  161 2 4 ต.ค. 2562
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ นักทรัพยากรบุคคลอยากโอน (ย้าย) ไปอุทัยธานี อ.ทัพทัน หรือ อ.เมือง   278 3 4 ต.ค. 2562
รับโอนย้ายตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน   340 1 18 ก.ย. 2562
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 62