อบต.หนองสรวง ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง. ชง.  61 1 21 ส.ค. 2562
ตกลง..องค์การบริหารส่วนตำบลเข้างานกันกี่โมง..  3926 9 8 ส.ค. 2562
เจ้าพนักงานธุรการ   249 1 7 ส.ค. 2562
จดหมายข่าว อบต.ห้วยแห้ง ฉบับที่ 6 / 2555  1658 13 19 ก.ค. 2562
เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   43 0 18 ก.ค. 2562
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี  37 0 16 ก.ค. 2562
อบต.ลานสัก รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง จพง.พัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 1 อัตรา  53 0 2 ก.ค. 2562
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา  102 0 1 ก.ค. 2562
หาคนแทนตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี  73 0 23 มิ.ย. 2562
มีตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ ที่ไหนรับโอนย้ายบ้างครับ  177 2 14 มิ.ย. 2562
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 62