จดหมายข่าว อบต.ห้วยแห้ง ฉบับที่ 6 / 2555  1890 9 21 พ.ย. 2562
เจ้าพนักงานธุรการ   509 2 19 พ.ย. 2562
อยากย้ายไปอุทัย  142 0 11 ต.ค. 2562
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี /นายข่างสำรวจ  100 2 4 ต.ค. 2562
รับโอน (เทศบาล)  116 2 4 ต.ค. 2562
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ นักทรัพยากรบุคคลอยากโอน (ย้าย) ไปอุทัยธานี อ.ทัพทัน หรือ อ.เมือง   231 3 4 ต.ค. 2562
รับโอนย้ายตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน   278 1 18 ก.ย. 2562
อบต.หนองสรวง ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง. ชง.  171 1 21 ส.ค. 2562
ตกลง..องค์การบริหารส่วนตำบลเข้างานกันกี่โมง..  4256 9 8 ส.ค. 2562
เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   232 0 18 ก.ค. 2562
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 62