หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

กระดานสทนา สถ.จ.

 
 
ประชาสัมพันธ์ รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล
 

ตำแหน่งที่รับโอน
1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ กลาง
2.รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ต้น
3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.
4.นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.
5.นายช่างโยธา ปง./ชง.

เขียนโดย   คุณ รักษาการนักทรัพย

วันที่ 7 ธ.ค. 2563 เวลา 14.10 น. [ IP : 125.25.209.5 ]  
 

ติดต่อ อบต.บ้านใหม่คลองเคียน 056-535206

เขียนโดย   คุณ รักษาการนักทรัพย

วันที่ 7 ธ.ค. 2563 เวลา 14.13 น. [ IP : 125.25.209.5 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550