หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

กระดานสทนา สถ.จ.

 
 
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย
 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต มีความประสงค์รับโอนย้าย
1.หัวหน้าสำนักปลัด
2.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.นักวิชาการเงินและบัญชี
4.นายช่างโยธา
5.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.เจ้าพนักงานพัสดุ
7.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ท่านใดที่สนใจ ติดต่อได้ที่ 056-510991 หรือ 086-0629915

เขียนโดย   คุณ นักทรัพยากรบุคคล

วันที่ 10 ก.ค. 2563 เวลา 13.10 น. [ IP : 118.175.243.47 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550