หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

กระดานสทนา สถ.จ.

 
 
ขอรับความช่วยเหลือน้ำกิน-น้ำใช้
 

      ด้วยมีบ้านเรือนอยู่ 5 หลังยังไม่มีน้ำประปาใช้ ทั้งๆที่บ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทัพทัน บ้านอยู่ริมถนนลาดยางยางสายบ้านทัพทัน-ดอนกลอย (ไปทางทุ่งพึ่ง) * * * งจากวัดทัพทันประมาณ 1 กม.ซึ่งท่อเมนต์ของการประปาภูมิภาคสาขาอุทัยธานีขาดช่วงประมาณ 500 กว่าเมตร กระผมได้ทำเรื่องร้องขอไปยังการประปาภูมิภาค PR 27880 22 สิงหาคม 2555 เจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องทำเรื่องขอให้ทางเทศบาลตำบลทัพทัน อุดหนุนเงินให้การประปาทำการขยายเขตให้ กระผมจึงได้ร้องขอให้ทางเทศบาลตำบลทัพทันให้ดำเนินการขยายท่อเมนต์ประปาให้เส้นดอนกลอย-ทัพทัน ซึ่งขาดช่วงประมาณ 500 เมตรได้รับคำตอบว่าได้บรรจุเข้าแผนรองบประมาณ และทำเรื่องขอรับเงินสนันสนุนงบประมาณ รอมาจนถึงปี2557 ก็ยังไม่เห็นว่าดำเนินการให้ ก็ได้สอบถามไปทางเทศบาลก็ได้รับคำตอบว่ายังไม่ได้งบประมาณและถ้าโอนเงินอุดหนุนให้ประปาก็สุ่มเสี่ยงต่อการตรวจสอบสตง.แต่ผมก็เห็นว่าเทศบาลบางเทศบาลเขาก็มีการอุดหนุนให้การประปากันเขาบอกว่ามีระเบียบกรมส่งเสริมรองรับ กระผมได้ร้องขอไปยังการประปาภูมิภาคอีกครั้ง ผู้ร้องเรียนลำดับที่ PR 39548 3 มกราคม 2557 มีเจ้าหน้าที่ของการประปาอุทัยธานีชี้แจงว่า การขยายเขตให้บ้าน 5 หลังไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน เพราะการประปาเป็นรัฐวิสาหกิจต้องการกำไร ต้องให้เทศบาลอุดหนุนเงินให้เพราะเทศบาลต้องดูแลประชาชนในเขตการอุดหนุนเงินก็ไม่มากไม่น่าเกินศักยภาพของทางเทศบาล ผมตอบว่าการลงทุนขยายท่อเมนต์ แค่ 500 กว่าเมตรแต่การประปาสามารถเก็บค่าน้ำได้ตลอดไปมันก็น่าจะคุ้ม เจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีโอกาสได้น้อยมาก กระผมมีความเดือดร้อนเป็นอย่างมากต้องรองน้ำฝนใช้กับซื้อน้ำจากเทศบาลตำบลทัพทันใช้ ได้ทำเรื่องถึงเทศบาลได้รับคำตอบว่าได้บรรจุเข้าแผนรองบประมาณ แจ้งไปทางประปาก็ได้รับว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรการทำให้ประชานมีน้ำกินน้ำใช้ใช้อะไรวัดความคุ้มค่าท่านขาดน้ำได้หรือเปล่า  ผมมีความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจะให้รองน้ำฝนใช้เหมือนก่อน น้ำฝนเดี่ยวนี้มันก็กินไม่ได้มีแต่พิษภัยทางอากาศ และบริเวณบ้าน 5 หลัง ไม่มีแหล่งบ่อน้ำ ไม่มีประปาบาลดาล ไม่มีบ่อโยก  ทั้งที่อยู่ในเขตเทศบาล แต่พอเลยไปหน่อยอยู่บนถนนเส้นเดียวกันเป็นของอบต.มีท่อเมนต์ มีน้ำใช้ กระผมได้ร้องขอทุกที่ตอนนี้จนปัญญาเหมือนเป็นชนกลุ่มน้อย อยากย้ายบ้านหนีแต่ก็ติดคนแก่ไม่ยอมไปแก่อยู่มาตั้งแต่เกิดไม่ยอมย้ายทิ้งถิ่นฐานบ้านที่แกอยู่ตั้งแต่เกิดช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้อายุ 80 ปีแล้ว และบ้านเรือนข้างเคียงก็ไม่มีน้ำกินใช้ ทนทุกข์มาหลายสิบปีต้องรองน้ำฝนกับซื้อน้ำใช้ จึงขอที่พึ่งทางท่านทางท้องถิ่นจังหวัด โปรดพิจารณาให้ความเมตตาหาทางช่วยเหลือด้วยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดๆก็ได้ที่ให้ความช่วยเหลือได้ ไม่ต้องการร้องเรียนหน่วยงานใดๆ หวังรอเพียงได้รับการช่วยเหลือแค่มีน้ำกินใช้ในการดำรงชีวิต กระผมเป็นลูกหลาน ช่วยๆกันเขียน เบอร์ติดต่อ 089-4525544 ,089-4571118 ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง    

เขียนโดย   คุณ นายพล นายนัน นายดี นางแขก นางเหมาะ นางน้ำค้าง

วันที่ 13 ม.ค. 2557 เวลา 10.18 น. [ IP : 101.109.249.26 ]  
 

                      ทางท้องถิ่นจังหวัดจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นะค่ะ และจะแจ้งทางหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งมาพร้อมนี้

เขียนโดย   คุณ เลขานุการ ก.จังหวัด

วันที่ 13 ม.ค. 2557 เวลา 13.46 น. [ IP : 182.53.100.28 ]  
 

       สิ่งที่ กปภ. ได้ดำเนินการแก้ไข ลำดับที่ 1
เรียน ผู้ร้องเรียนลำดับที่ PR 39548
        ตามที่ท่านร้องเรียน เรื่อง ขอขยายท่อเมนต์ประปาช่วงวัดทัพทัน-ดอนกลอย(ไปทางทุ่งผึ้ง)  นั้น
        งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๑๐  ได้รับทราบปัญหาดังกล่าวของท่านแล้ว พร้อมนี้จะได้แจ้ง กปภ.สาขาอุทัยธานี ตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขโดยเร็วต่อไป ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์นี้
ชื่อผู้ตอบ : งานลูกค้าสัมพันธ์
ตำแหน่ง : กองระบบจำหน่าย
หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
วันที่ตอบข้อร้องเรียน : วันที่ 7 มกราคม 2557 เวลา 15:27:00 น.
สิ่งที่ กปภ. ได้ดำเนินการแก้ไข ลำดับที่ 2
เรียน ผู้ร้องเรียนลำดับที่ PR 39548
        ตามที่  ท่านร้องเรียนเรื่อง ขอขยายท่อเมนประปาช่วงวัดทัพทัน- ดอนกลอย(ไปทางทุ่งผึ้ง)  นั้น
        การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี ขอเรียนชี้แจงว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ใน พื้นที่ของเทศบาลทัพทัน จึงได้ขอให้ กปภ. จัดทำประมาณการแจ้งแต่ยังไม่มีงบประมาณสนับสนุน ซึ่ง กปภ.สาขาอุทัยธานี ได้โทรศัพท์แจ้งผู้ใช้น้ำให้ท่านทราบแล้ว
ชื่อผู้ตอบ : งานลูกค้าสัมพันธ์
ตำแหน่ง : กองระบบจำหน่าย
หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
วันที่ตอบข้อร้องเรียน : วันที่ 14 มกราคม 2557 เวลา 15:01:57 น.

        ท่านครับทำอย่างไรดีชาวบ้านถึงจะได้ใช้น้ำของบประมาณเป็นความจำเป็นเร่งด่วนขั้นพื้นฐานจริงๆ ขอความกรุณาให้ความช่วยเหลือเดือดร้อนจริงๆ
              

เขียนโดย   คุณ ต้องการน้ำช่วยเหลือด้วยครับ ขอบคุณมาก

วันที่ 15 ม.ค. 2557 เวลา 10.04 น. [ IP : 101.109.249.26 ]  
 

กรุณาช่วยตอบด้วยนะครับว่าตอนนี้อยู่ขั่นตอนไหนมีงบทำปีไหน และจะให้ทำอย่างไรชาวบ้านถึงจะมีน้ำใช้ได้เพียงพอ มีวิธีแกื้ปัญหาให้อย่างไร พอมีความหวังไหมครับ ขอบพระคุณมากครับ                

เขียนโดย   คุณ รอคำตอบอยู่นะครับ

วันที่ 22 ม.ค. 2557 เวลา 10.47 น. [ IP : 118.175.237.40 ]  
 

ท่านครับ มีหน่วยงานไหนที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ครับ                    

เขียนโดย   คุณ รอมาหลายปีแล้วก็เงียบหาย

วันที่ 23 ม.ค. 2557 เวลา 09.52 น. [ IP : 182.52.23.210 ]  
 

ยังไม่ได้รับแจ้งผลการดำเนินการเลยพอมีทางช่วยเหลือบ้างไหมครับผลการประสานงานเป็นอย่างไรบ้าง

เขียนโดย   คุณ กลุ่มชาวบ้านที่รอการใช้น้ำ

วันที่ 21 ก.พ. 2557 เวลา 21.42 น. [ IP : 49.230.117.97 ]  
 

ผลการประสานงานเป็นอย่างไรบ้างครับ ฝนก็ไม่ตก ร้อนและแล้งมากๆๆ              

เขียนโดย   คุณ กลุ่มชาวบ้านที่รอน้ำ

วันที่ 24 มี.ค. 2557 เวลา 10.13 น. [ IP : 101.109.249.8 ]  
 

ขอทราบความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างครับยังไม่ได้รับคำตอบเลยผลการประสานงานเป็นอย่างไรบ้างรอคำตอบอยู่นะครับ จะให้กลุ่มชาวบ้านทำอย่างไรถึงมีน้ำใช้ ช่วยกรุณาตอบหน่อย ขอบคุณ                                

เขียนโดย   คุณ กลุ่มชาวบ้านที่รอน้ำ

วันที่ 14 พ.ค. 2557 เวลา 15.27 น. [ IP : 101.109.249.188 ]  
 

ขอทราบความคืบหน้าด้วยครับ ...ขอบคุณ                              

เขียนโดย   คุณ รอน้ำใช้อยู่ครับ

วันที่ 30 พ.ค. 2557 เวลา 09.43 น. [ IP : 1.1.177.52 ]  
 

พอมีหวังไหมครับ..บ่อบาดาลก็ได้ ขอบคุณครับ                              

เขียนโดย   คุณ กลุ่มชาวบ้านที่รอน้ำ

วันที่ 4 มิ.ย. 2557 เวลา 15.44 น. [ IP : 1.1.179.192 ]  
 

ไม่เคยตอบเลยความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง                                                                

เขียนโดย   คุณ รอคำตอบอยู่นะครับ

วันที่ 13 มิ.ย. 2557 เวลา 13.23 น. [ IP : 1.1.177.38 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)     2   
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550