เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี /นายข่างสำรวจ
 

2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 1 ตำแหน่ง
2.นายข่างสำรวจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 1 ตำแหน่ง

เขียนโดย   คุณ นวลอนงค์

วันที่ 4 ต.ค. 2562 เวลา 18.45 น. [ IP : 171.4.132.200 ]  
 

รับโอนย้าย

เขียนโดย   คุณ นวลอนงค์

วันที่ 4 ต.ค. 2562 เวลา 18.45 น. [ IP : 171.4.132.200 ]  
 

เทศบาลตำบลทัพทัน 056-540245

เขียนโดย   คุณ นวลอนงค์

วันที่ 4 ต.ค. 2562 เวลา 18.56 น. [ IP : 171.4.132.200 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)