เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

เอกสารขาดไป 1 หน้า หน้าที่มีลำดับที่ 1-15 หายไปค่ะ เมื่อเทียบกับเวปของกรมส่งเสริมค่ะ  

เขียนโดย   คุณ เอมอร

วันที่ 18 ก.ค. 2562 เวลา 14.35 น. [ IP : 182.53.132.43 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)