รับโอนย้าย
 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ มีความประสงค์รับโอนตำแหน่งสายบริหาร จำนวน ๒ ตำแหน่ง
    ๑ .ผอ.กองช่าง
    ๒. ผอ.กองคลัง
ผู้ใดสนใจ ติดต่อได้ที่ 081-7070592 ด่วนที่สุด

เขียนโดย   คุณ นางสาวสุนันทา ทวีผล ปลัด อบต.ปฎิบัติหน้าที่นายกอบต.

วันที่ 2 ม.ค. 2562 เวลา 12.47 น. [ IP : 182.53.190.165 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)