รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล
 

ทต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล
จำนวน 2 อัตรา ได้แก่
1. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
2.จพง.การเงินและบัญชี ปก./ชก.

เขียนโดย   คุณ นักทรัพยากรบุคคล ทต.ลานสัก

วันที่ 22 ส.ค. 2561 เวลา 09.42 น. [ IP : 118.172.149.229 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)