หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

กระดานสทนา สถ.จ.

 
รับโอนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง     3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 ดังนี้
1. ตำแหน่งที่จะรับโอน
1.1 ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1.1.1 ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
1.1.2 ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชำนาญการ
1.2 ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
1.2.1 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
2. เอกสารหลักฐาน
2.1 คำร้องขอโอนที่ได้รับความยินยอมจากต้นสังกัด
2.2 สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
2.3 หนังสือรับรองความประพฤติที่ผู้บังคับบัญชารับรองแล้ว
2.4 ประวัติการลา
2.5 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
3. กำหนดระยะเวลาการรับโอน
พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นท่านใดที่มีความประสงค์จะโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ และต้องการทราบข้อมูลสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5651-0974 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการ และสามารถส่งเอกสารตามข้อ 2 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เขียนโดย   คุณ งานประชาสัมพันธ์ อบต.หนองไผ่
วันที่ 5 ม.ค. 2567 เวลา 13.04 น. [ IP : 182.53.112.15 ]
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์   เลือกไฟล์ 
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550