หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

ยุทธศาสตร์

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงาน และสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์

พัฒนาตัวบุคลากร ให้เกิดความรู้ ความชำนาญในการทำงานมากขึ้น

ส่งเสริม และสนับสนุนให้ อปท.บริหารงานได้อย่างมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

เพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และการแข่งขัน

ยกระดับคุณภาพการบริหารของ อปท. เต็มตามศักยภาพ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
สร้างและใช้ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลยุทธ์

ส่งเสริม และสนับสนุนให้ อปท.พัฒนาได้อย่างมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

ส่งเสริมให้ ส่วนราชการต่างๆ อปท.และประชาชน ร่วมกันคิดพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพที่ดีของ อปท.
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลยุทธ์

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ อปท. มีความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ และการทำงาน

จัดและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการบริหารจัดการต่อ อปท.

พัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการแก่ อปท.
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ส่งเสริม และพัฒนากลไกการตรวจสอบความโปร่งใส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลยุทธ์

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร อปท

เพิ่มอัตราการตรวจสอบ ประเมินผล แนะนำ และปรับปรุง แก่ อปท. อย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแก่ผู้บริหารท้องถิ่น
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550