หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

บุคลากร สถ.จ.อุทัยธานี

 


นายธีระรัตน์ วงษ์จักร
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
 
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 


นางสาวมยุรีย์ หนองกาวี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น


นางสาวแววดาว เรือนกุณา
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญการ


นางลภัสรดา บวรพิชชาพร
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปฏิบัติการ


นางสาววรรณภา สงัด
จพง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญงาน


นางอรุญ สันโดษ
จพง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญงาน
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550