ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อบต.ได้รับค่าจ้าง พ.ศ. 2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 499 
 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 649 
 
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนวิทยฐานะของครู [ 10 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 373 
 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 562 
 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2/2561 [ 2 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 535 
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 3 เรื่อง [ 2 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 620 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 24