บ้านสวนลูกแชมป์
 
ราคา : แล้วแต่รูปแบบ บาท
ผลิตโดย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านสวนลูกแชมป์ ม.1 ต.หนองแก
จำนวนผู้เข้าชม : 44 ท่าน
บ้านสวนลูกแชมป์
 
  กลุ่มไม้กวาด ม.2 ต.หนองเต่า
 
ราคา : แล้วแต่รูปแบบ บาท
ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้าน ม.2 ต.หนองเต่า
จำนวนผู้เข้าชม : 75 ท่าน
กลุ่มไม้กวาด ม.2 ต.หนองเต่า
 
  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักตบชวา
 
ราคา : แล้วแต่รูปแบบ บาท
ผลิตโดย : กลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
จำนวนผู้เข้าชม : 47 ท่าน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักตบชวา
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 73
บ้านออกญา นาอ่ำแดง
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น