ผ้าขาวม้าทอมือ
 
ราคา : 100 บาทขึ้นไป บาท
ผลิตโดย : กลุ่มหัตถกรรมบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 19
จำนวนผู้เข้าชม : 154 ท่าน
ผ้าขาวม้าทอมือ
 
  หมูฝอย - เจ๊ดา
 
ราคา : 10-100 บาท
ผลิตโดย : หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขาแข้ง
จำนวนผู้เข้าชม : 184 ท่าน
หมูฝอย - เจ๊ดา
 
  จักรสานเข่ง
 
ราคา : ลูกละ 110 บาท บาท
ผลิตโดย : คุณพยุง วรอินทร์
จำนวนผู้เข้าชม : 136 ท่าน
จักรสานเข่ง
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 73
บ้านออกญา นาอ่ำแดง
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น