ทอเสื่อกก
 
ราคา : - บาท
ผลิตโดย : กลุ่มหัตถกรรม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านใหม่สามัคคี
จำนวนผู้เข้าชม : 288 ท่าน
ทอเสื่อกก
 
  ผ้าไหมทอมือ
 
ราคา : - บาท
ผลิตโดย : กลุ่มหัตถกรรม(ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี) บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 19
จำนวนผู้เข้าชม : 212 ท่าน
ผ้าไหมทอมือ
 
  ตะกร้าใยสังเคราะห์
 
ราคา : - บาท
ผลิตโดย : กลุ่มหัตถกรรม (ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี)บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 19
จำนวนผู้เข้าชม : 139 ท่าน
ตะกร้าใยสังเคราะห์
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 73
บ้านออกญา นาอ่ำแดง
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น