กลุ่มสตรีตำบลน้ำรอบ (ข้าวจี่) หมู่ 8 บ้านเนินมะค่า หมู่ 14 บ้านห้วยน้ำดัง
 
ราคา : 20 บาท บาท
ผลิตโดย : กลุ่มสตรีตำบลน้ำรอบ หมู่ 8 บ้านเนินมะค่า
จำนวนผู้เข้าชม : 34 ท่าน
กลุ่มสตรีตำบลน้ำรอบ (ข้าวจี่) หมู่ 8 บ้านเนินมะค่า หมู่ 14 บ้านห้วยน้ำดัง
 
  กลุ่มสตรีตำบลน้ำรอบ (พริกแกง) หมู่ 18 บ้านน้ำซับพัฒนา
 
ราคา : 50 บาท บาท
ผลิตโดย : กลุ่มสตรีตำบลน้ำรอบ หมู่ 18 บ้านน้ำซับพัฒนา
จำนวนผู้เข้าชม : 27 ท่าน
กลุ่มสตรีตำบลน้ำรอบ (พริกแกง) หมู่ 18 บ้านน้ำซับพัฒนา
 
  ผ้าซิ่นตีนแดง
 
ราคา : 4000 บาท
ผลิตโดย : กลุ่มผ้าทอพื้นเมืองผ้าซิ่นตีนแดง
จำนวนผู้เข้าชม : 42 ท่าน
ผ้าซิ่นตีนแดง
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 73
บ้านออกญา นาอ่ำแดง
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น