- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลสินค้า OTOP -
 
ราคา : บาท
ผลิตโดย :
จำนวนผู้เข้าชม : 31 ท่าน
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลสินค้า OTOP -
 
  กลุ่มสตรีตำบลน้ำรอบ (ข้าวจี่) หมู่ 8 บ้านเนินมะค่า หมู่ 14 บ้านห้วยน้ำดัง
 
ราคา : 20 บาท บาท
ผลิตโดย : กลุ่มสตรีตำบลน้ำรอบ หมู่ 8 บ้านเนินมะค่า
จำนวนผู้เข้าชม : 92 ท่าน
กลุ่มสตรีตำบลน้ำรอบ (ข้าวจี่) หมู่ 8 บ้านเนินมะค่า หมู่ 14 บ้านห้วยน้ำดัง
 
  กลุ่มสตรีตำบลน้ำรอบ (พริกแกง) หมู่ 18 บ้านน้ำซับพัฒนา
 
ราคา : 50 บาท บาท
ผลิตโดย : กลุ่มสตรีตำบลน้ำรอบ หมู่ 18 บ้านน้ำซับพัฒนา
จำนวนผู้เข้าชม : 63 ท่าน
กลุ่มสตรีตำบลน้ำรอบ (พริกแกง) หมู่ 18 บ้านน้ำซับพัฒนา
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 73<