หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
การถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว06) 3 ม.ค. 2551
กำหนด การปัจจุบัน (2 มกราคม 2551) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแผนการจัดประสบการณ์หลักสูตรการศึกษา ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ม.ค. 2551
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 17 (มท 0807.3/ว2610) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 ม.ค. 2551
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประธาน/รองประธานสภา อบต. รุ่น5, นิติกร รุ่น13 และนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 12 (มท 0807.3/ว2609) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 ม.ค. 2551
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน)(วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว08) 3 ม.ค. 2551
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน)(วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว07) 3 ม.ค. 2551
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน)(วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว05) 3 ม.ค. 2551
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน)(วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว04) 3 ม.ค. 2551
เลื่อนอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษารุ่นที่ 16 เป็นวันที่ 21 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0807.3/ว01) 3 ม.ค. 2551
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์และกล่าวโทษข้าราชการ (มท 0801.3/ว617) 2 ม.ค. 2551
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.1/ว 001) 2 ม.ค. 2551
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการนิเทศติดตามและพัฒนาศักยภาพปลัด อบต. หัวหน้าส่วนโยธา และหัวหน้าส่วนการคลัง ที่บรรจุและแต่งตั้งในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มท 0809.5/ว198) 2 ม.ค. 2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว2601) 28 ธ.ค. 2550
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่ที่มีการติดตั้งระบบเตือนภัยสาธารณะ (มท 0810.5/ว2613) 28 ธ.ค. 2550
การประชุมทางวิชาการ (มท 0801.3/ว620) 28 ธ.ค. 2550
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกหลักสูตร นักบริหารงาน อปท. รุ่น8,นักบริหารงานคลัง รุ่น16,นักบริหารงานช่าง รุ่น12,นักบริหารงานนโยบายและแผน รุ่น1,จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่น15และเลขานุการนายก อปท. รุ่น6 (มท 0807.3/ว2598) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ธ.ค. 2550
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2551 รุ่นที่ 6-10 (มท 0809.6/ว2608) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 27 ธ.ค. 2550
แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้แผนการจัดประสบการณ์หลักสูตรการ ศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว2602) 26 ธ.ค. 2550
การประดับยอดพุ่ม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/16359) 26 ธ.ค. 2550
การป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2600) 26 ธ.ค. 2550
<< หน้าแรก...     1131      1132      1133      1134     (1135)     1136      1137      1138      1139     ....หน้าสุดท้าย >> 1,180
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550