หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนิติกร 3-5/6ว (มท 0802.3/ว561) 14 มี.ค. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว562) 14 มี.ค. 2551
การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว801) 13 มี.ค. 2551
แจ้งรายชื่อบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบก่อสร้าง,Word,การจัด เก็บเอกสารในสำนักงาน รุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว75) 13 มี.ค. 2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง (มท 0803/ว525) 12 มี.ค. 2551
การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0893.3/ว528) 12 มี.ค. 2551
โครงการ จัดประชุม/สัมมนา/ฝึกปฏิบัติการ "การถ่ายทอดภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภคสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว538) 12 มี.ค. 2551
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547-2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว539) [แบบแจ้งรายละเอียด ฯ] 12 มี.ค. 2551
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของ สถ.ประจำปี 2551(ด่วนมาก ที่ มท 0810.4/ว518) 11 มี.ค. 2551
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 11 มี.ค. 2551
การประชุมทางวิชาการ (มท 0801.3/ว121) 11 มี.ค. 2551
พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ.2550 (มท 0803/ว495) 10 มี.ค. 2551
ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว511) 10 มี.ค. 2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 19-24 มีนาคม 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว478) 10 มี.ค. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 8 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว70) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 10 มี.ค. 2551
ขอเชิญเทศบาลส่งผลงานเข้าร่วมการประเมิน "เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2550" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ใบสมัคร ฯ] 10 มี.ค. 2551
การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว505) 7 มี.ค. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 3 (มท 0807.3/ว500) 7 มี.ค. 2551
การจัดสรรทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2551 (มท 0810.4/ว58) 7 มี.ค. 2551
การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยศูนย์ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น (มท 0807.3/ว501) 7 มี.ค. 2551
<< หน้าแรก...     1118      1119      1120      1121     (1122)     1123      1124      1125      1126     ....หน้าสุดท้าย >> 1,180
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550