หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

ข่าวสารในเครือข่าย

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.สว่างอารมณ์   โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ ประจำปี 2563   9 เม.ย. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งพง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัยตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 เม.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งพง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์)ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 เม.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไผ่เขียว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายเขตท่อเมนประปากลุ่มบ้านนายสุนทร ปานพรม หมู่ที่ 4 บ้านวังบุญ ตำบลไผ่เขียว (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 เม.ย. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โคกหม้อ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 เม.ย. 2563 1
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองฉาง   ดำเนินการทำความสะอาดถนนพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนเส้นทางการจราจรในเขตเทศบาลตำบลหนองฉาง   9 เม.ย. 2563 2
ข่าวกิจกรรม อบต.สุขฤทัย   โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 256   9 เม.ย. 2563 4
ข่าวกิจกรรม อบต.เนินแจง   อบจ.อุทัยธานี ให้บริการเป่าล้างระบบบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเขาพะแวง ตำบลเนินแจง   8 เม.ย. 2563 75
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.น้ำรอบ   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านบึงแวง หมู่ที่ 17   8 เม.ย. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.น้ำรอบ   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านน้ำรอบ หมู่ที่ 1   8 เม.ย. 2563 3
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 3600
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550