หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถ.จ.

 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบทดลอง 31 ส.ค.63   3 ก.ย. 2563 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจงปมปัญหากรณีผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างล่าช้า   28 ส.ค. 2563 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบทดลอง 31 ก.ค.63   11 ส.ค. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบทดลอง 30 มิ.ย.63   1 ก.ค. 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ฐานข้อมูลรายงานประจำปี สถ.ปี2562   30 มิ.ย. 2563 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน สถ. (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)   30 มิ.ย. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติราชการ สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   30 มิ.ย. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำงบดำเนินงานของ สถจ.อน.   25 มิ.ย. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบทดลอง ณ 31 พฤษภาคม 2563   2 มิ.ย. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   14 พ.ค. 2563 83
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550