หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอส่งประกาศสอบราคา   25 เม.ย. 2557 410
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ส่งประกาศสอบราคา   25 เม.ย. 2557 391
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การสอบราคาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระยะที่2   24 เม.ย. 2557 749
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม " ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น "   5 ก.ค. 2556 2698
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนตุลาคม2555-พฤษภาคม2556   23 พ.ค. 2556 2409
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกันสังคม   28 ก.พ. 2556 2941
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   27 ก.พ. 2556 2412
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ระหว่างเดือนกันยายน   29 ต.ค. 2555 2405
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบรายงานจัดซื้่อ/จัดจ้างเดือนกรกฎาคม2555   31 ก.ค. 2555 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องประกาศสอบราคางานก่อสร้างหลังคาคลุมงานเอกประสงค์   21 มิ.ย. 2555 3059
<< หน้าแรก...     83      84      85      86     (87)     88      89