หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถ.จ.

 
 
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายธีระรัตน์ วงษ์จักร ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี และโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีกปิฏฐาราม  
 

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายธีระรัตน์ วงษ์จักร ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี และโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีกปิฏฐาราม ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองอุทัยธานี โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมมือกันเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม กำหนดจุดเข้า-ออก จุดรับ-ส่งนักเรียน รองรับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมเปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มิ.ย. 2563 เวลา 09.54 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 22 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550