หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถ.จ.

 
 
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 คณะทำงานประเมินตลาดเทศบาลสะอาดระดับจังหวัดร่วมกันออกตรวจประเมินตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2563 ตามโครงการ \\\"ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน\\\"  
 

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 คณะทำงานประเมินตลาดเทศบาลสะอาดระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและผู้แทน ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัด ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนภาคประชาสังคม ร่วมกันออกตรวจประเมินตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2563 ตามโครงการ \\\\\\\"ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน\\\\\\\" เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยได้มีการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานด้านต่างๆ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกำหนด ได้แก่ ด้านสุขลักษณะทั่วไป การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการน้ำเสีย การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้จำหน่ายสินค้า และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมภายในตลาด ผลการประเมินตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานีผ่านเกณฑ์การประเมินดังกล่าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มิ.ย. 2563 เวลา 09.33 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 21 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550