วันที่ 28 พ.ย. 62 สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)  
 

วันที่ 28 พ.ย. 62 สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สำหรับผู้ใช้งานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ธ.ค. 2562 เวลา 09.57 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย