วันที่ 2 เม.ย. 62 เวลา 14.00 น. น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการบันทึกภาพประกอบการจัดทำหนังสือที่ระลึกพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
 

วันที่ 2 เม.ย. 62 เวลา 14.00 น. น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการบันทึกภาพประกอบการจัดทำหนังสือที่ระลึกพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 เม.ย. 2562 เวลา 11.23 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 119 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย