วันที่ 25 มีนาคม 2562 น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี รกท.ท้องถิ่นท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตามเเนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของ อปท. ในเขตจังหวัดอุทัยธานี  
 

วันที่ 25 มีนาคม 2562 น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี รกท.ท้องถิ่นท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตามเเนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของ อปท. ในเขตจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มี.ค. 2562 เวลา 10.44 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 84 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย