หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถ.จ.

 

 
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะ จังหวัดอุทัยธานี  
 

วันที่ 29 กันยายน 2564 จังหวัดอุทัยธานี (โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี) จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะ จังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ อุทัยธานี จังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  ซึ่งนายธีระรัตน์ วงษ์จักร ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ให้แนวทางแก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรมในการร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้เกิดความยั่งยืน และนำนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เครื่องกำจัดเศษอาหารในครัวเรือนแบบ 2 in 1 ไปขยายผลในพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะมีการติดตามผลการดำเนินการเป็นระยะ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำมาพัฒนาปรับปรุงหรือวางแผนส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ย. 2564 เวลา 19.25 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 67 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550