หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถ.จ.

 

 
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์) และคณะฯ พร้อมด้วย นายธีระรัตน์ วงษ์จักร ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี และข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตอำเภอเมืองอุทัยธานี  
 

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์) และคณะฯ พร้อมด้วย       นายธีระรัตน์  วงษ์จักร ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี และข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตอำเภอเมืองอุทัยธานี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เพื่อติดตามการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมแนะนำการปฏิบัติงานตามภารกิจ ทั้งนี้ มีภารกิจหลักที่ติดตาม ดังนี้
1. การบริหารจัดการขยะของ อปท.พร้อมนวัตกรรม
2. การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.
3. โครงการบริหารจัดการน้ำ (การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง)
4. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
5. การประเมิน ITA 25คำอธิบาย (ระบุหรือไม่ก็ได้)64 ของ อปท.
6. การปฏิบัติราชการสำคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
7.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มี.ค. 2564 เวลา 13.41 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 409 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550