หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถ.จ.

 

 
วันที่ 8 ธ.ค.2563 นายธีระรัตน์ วงษ์จักร พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อบต.ระบำ อบต.ทุ่งนางาม และ อบต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก เพื่อติดตาม ให้คำแนะนำและรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564, การขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565, การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การนำผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)มาพิจารณาเพื่อพัฒนา/เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, การบริหารจัดการขยะ และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ธ.ค. 2563 เวลา 14.19 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 217 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550