หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถ.จ.

 

 
วันที่ 21 กันยายน 2563 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เข้ารับรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \" จังหวัดสะอาด\" ระดับประเทศ ประจำปี 2562 จาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต  
 

วันที่ 21 กันยายน 2563 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เข้ารับรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \" จังหวัดสะอาด\" ระดับประเทศ ประจำปี 2562 จาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต  ซึ่งการประกวดดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ และเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนดีเด่น โดยในปี 2562 แบ่งการประกวดเป็นระดับกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/ขนาดเล็ก  มีจังหวัดที่ได้รับรางวัลกลุ่มละ 5 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 15 จังหวัด สำหรับจังหวัดอุทัยธานีได้รับรางวัลชมเชย ในระดับกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จของจังหวัดที่ได้รับรางวัล พร้อมทั้งขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำแนวทางการบริหารจัดการไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหา ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ สร้างความตระหนักในการจัดการขยะที่ถูกต้อง สร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ย. 2563 เวลา 14.56 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 157 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550