หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถ.จ.

  
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

จังหวัดอุทัยธานี โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจสู่ อปท. และประชาชนผู้เสียภาษีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. ได้แลกเปลี่ยนความรู้และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตาม พรบ. ดังกล่าว โดยมีนายธีระรัตน์ วงษ์จักร ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมธาราฮิลล์ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ย. 2563 เวลา 15.35 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 94 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550