หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถ.จ.

 

 
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายธีระรัตน์ วงษ์จักร ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการ/พนักงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอุทัยธานี ณ วัดวังปลากด หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.เมืองอุทัยธานี  
 

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายธีระรัตน์ วงษ์จักร ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการ/พนักงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอุทัยธานี ณ วัดวังปลากด หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.เมืองอุทัยธานี  รณรงค์ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะ ตามหลักการ 3Rs แก่ประชนในพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปลากด อบต.หนองไผ่แบน และร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการในพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปสู่การพิจารณาแก้ไขหรือให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ส.ค. 2563 เวลา 11.22 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 29 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550