หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถ.จ.

 

 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายธีระรัตน์ วงษ์จักร ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอหนองฉาง และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ลงพื้นที่ อบต.อุทัยเก่า และ อบต.ทุ่งพง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องในการจัดอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กในระหว่างการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  
 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายธีระรัตน์ วงษ์จักร ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอหนองฉาง และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ลงพื้นที่ อบต.อุทัยเก่า และ อบต.ทุ่งพง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องในการจัดอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กในระหว่างการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) กรณีเหตุพิเศษ ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ได้มีการสำรวจความต้องการของผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองในพื้นที่ โดยกรณีของ ศพด.อุทัยเก่า ได้จัดแกร็บไบค์แม่ครูนำอาหารไปมอบให้เด็กเล็กที่บ้าน ส่วน ศพด.ตำบลทุ่งพง นัดให้ผู้ปกครองมารับ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 16.10 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 67 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550