หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถ.จ.

 
 
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. จังหวัดอุทัยธานี โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี  
 

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. จังหวัดอุทัยธานี โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี เพื่อแจ้งข้อราชการ/แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนติดตามรับทราบปัญหา/ข้อเสนอแนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านต่างๆ อาทิ แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563, การป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM 2.5 ) ไฟป่า หมอกควัน, การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 , โครงการคลินิคคลังท้องถิ่นเคลื่อนที่ ประจำปี 2563, กฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 2562 ฯลฯ โดยมีนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานการประชุ

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.พ. 2563 เวลา 10.03 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 53 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550