เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ย. 2562 เวลา 10.54 น. โดย กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

ผู้เข้าชม 423 ท่าน