วันที่ 2 ตุลาคม 2562 น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ 2562  
 

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม  โครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ 2562  ที่วัดหาดทนงและวัดสะพานหิน อ.เมืองอุทัยธานี  จ.อุทัยธานี  โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรม ตลอดระยะทาง 10 จังหวัด 10 วัน (1-10 ต.ค.62) เริ่มจากปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ และสิ้นสุด จ.สมุทรปราการ  
สำหรับ จ.อุทัยธานี เป็นจังหวัดที่ 2   ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี เทศบาลตำบลหาดทนง และ อบต.เนินแจง จัดนิทรรศการการคัดแยกขยะ เพื่อรณรงค์และให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชน ณ วัดสะพานหิน อ.เมืองอุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2562 เวลา 13.49 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 97 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย