หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถ.จ.

 
 
วันที่ 11 กันยายน 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเเละโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี  
 

วันที่ 11 กันยายน 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเเละโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี  โดยท่านปลัดจังหวัดอุทัยธานี นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล เป็นประธานในพิธีเปิด  การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองคุ้มครองเด็ก และได้รับความร่วมมือสนับสนุนวิทยากรจาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งสิ้น 222 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ย. 2562 เวลา 10.53 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 235 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/15

ลำดับภาพที่ 2/15

ลำดับภาพที่ 3/15

ลำดับภาพที่ 4/15

ลำดับภาพที่ 5/15

ลำดับภาพที่ 6/15

ลำดับภาพที่ 7/15

ลำดับภาพที่ 8/15

ลำดับภาพที่ 9/15

ลำดับภาพที่ 10/15

ลำดับภาพที่ 11/15

ลำดับภาพที่ 12/15

ลำดับภาพที่ 13/15

ลำดับภาพที่ 14/15

ลำดับภาพที่ 15/15
<<
>>
X
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550