ันที่ 21 ส.ค.2562 เวลา 10.30 น. น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมลงพื้นที่กับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตลาดสดติดดาว จังหวัดอุทัยธานี  
 

ันที่ 21 ส.ค.2562 เวลา 10.30 น. น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมลงพื้นที่กับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตลาดสดติดดาว จังหวัดอุทัยธานี เพื่อติดตามประเมินตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านไร่ อ.บ้านไร่ ตามโครงการส่งเสริมตลาดสดติดดาวเพื่อรองรับการค้ายุคใหม่ ซึ่งจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี มีการประเมินตลาดสด 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและความเป็นธรรมทางการค้า 2.ด้านความปลอดภัยอาหาร 3.ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และ 4.ด้านความพร้อมในการรองรับตลาดยุคใหม

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 15.13 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 118 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย