ประชาสัมพันธ์ พรบ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน พ.ศ. 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ก.ค. 2562 เวลา 10.11 น. โดย กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

ผู้เข้าชม 10 ท่าน