เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ค. 2562 เวลา 10.23 น. โดย กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

ผู้เข้าชม 37 ท่าน