วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย น.ส.บุญยืน วงศ์สราญรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและบริหารงานบุคคล ลงพื้นที่สุ่มตรวจติดตามการจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย น.ส.บุญยืน วงศ์สราญรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและบริหารงานบุคคล ลงพื้นที่สุ่มตรวจติดตามการจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตามการบริหารงบประมาณ คุณภาพอาหาร โภชนาการ และสุขอนามัย รวมทั้งเป็นการป้องกันการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวัน ของเด็กนักเรียนในพื้นที่ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส อำเภอเมืองอุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 10.42 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 156 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย