วันที่ 4 ก.ค. 62 น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน นำทีมงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะและการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน  
 

วันที่ 4 ก.ค. 62 น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน นำทีมงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะและการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกและโฟม และร่วมประชุมมอบแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 09.56 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 92 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย