นที่ 1 ก.ค.2562 น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสะแกกรัง ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี  
 

วันที่ 1 ก.ค.2562 น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสะแกกรัง ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบสรุปผลการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งและเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ค. 2562 เวลา 15.29 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 69 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย