หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถ.จ.

 
 
นที่ 1 ก.ค.2562 น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสะแกกรัง ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี  
 

วันที่ 1 ก.ค.2562 น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสะแกกรัง ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบสรุปผลการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งและเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ค. 2562 เวลา 15.29 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 113 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550