วันที่ 26 มิถุนายน 2562 น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมงานเสวนาในกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริตประเด็น “คนอุทัยไม่ทนต่อการทุจริต”  
 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมงานเสวนาในกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริตประเด็น “คนอุทัยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ ห้องประชุมรู้รักสามัคคี 59ปี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 13.38 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 59 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย