วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) สนง.ทส.จ.อุทัยธานี และเทศบาลเมืองอุทัยธานี ลง พื้นที่ติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลเมืองอุทัยธานี  
 

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) สนง.ทส.จ.อุทัยธานี และเทศบาลเมืองอุทัยธานี ลง พื้นที่ติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 13.35 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 66 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย