วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอุทัยธานี  
 

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอุทัยธานี ซึ่งกรมควบคุมมลพิษดำเนินการตามแผนติดตามตรวจสอบ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะต่อการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี และเทศบาลเมืองอุทัยธานี เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 13.33 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 52 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย