หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
www.uthailocal.go.th
คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
" อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ "
 
 
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถ.จ.

 
 
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอุทัยธานี  
 

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอุทัยธานี ซึ่งกรมควบคุมมลพิษดำเนินการตามแผนติดตามตรวจสอบ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะต่อการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี และเทศบาลเมืองอุทัยธานี เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 13.33 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 107 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2550