วันที่ 19 มิถุนายน 2562 น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้นำเกษตรกรจาก อ.เมืองอุทัยธานี เดินทางศึกษาดูงานที่บริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจำกัด(มหาชน) ที่ตั้ง อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท  
 

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 น.ส.มยุรีย์ หนองกาวี รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้นำเกษตรกรจาก อ.เมืองอุทัยธานี เดินทางศึกษาดูงานที่บริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจำกัด(มหาชน) ที่ตั้ง อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ซึ่งผลิตภาชนะจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร(ชานอ้อย) ทดแทนโฟม โดยในอนาคตบริษัทจะหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฟางข้าว และผักตบชวาทดแทนต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 13.31 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 81 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย